Modele fisa de post gratuit

By: | Post date: Luty 19, 2019

FISA postului Anexa la CIM Nr………… données DIN de………….. Sau Revizia Nr. 1 la FISA postului Anexa la CIM….. 5,2 Sfera relationala externa: a) Cu autoritati si institutii publice: in limita responsabilitatii impuse de post b) Cu Organizatii internationale: nu este cazul c) Cu persoane Juridice private: furnizorii de servicii RU Competențele postului de Muncă: A. Cunoștințe și deprinderi: 1. Cunoștințe de Management organizațional, Financiar, vânzări; 2. Cunoașterea în profunzime a pieței locale de afaceri; 3. Cunoașterea legislației în domeniu; 4. Cunoașterea unei limbi de circulație internațională-limbă engleză-la un nivel mediu-avansat (scris, citit, vorbit); 5.

stăpânirea unor tehnici și Instrumente Financiar-Contabile; B. Sarcini și atribuții ALE postului de Muncă: B. 1. Stabilește obiectivele GENERALE ALE firmei în concordanță cu strategia elaborată de Consiliul de administrație: 1. Stabilește Annual, Împreună cu directorii de Departamente, obiectivele generale de Dezvoltare; 2. Comunică fiecărui directeur obiectivele GENERALE și specifice previzionate pentru fiecare Departament și urmărește ca acestea să fie communique personalului DIN cadrul fiecărui Departament; 3. Monitorizează trimestrial/semestrial/Anual gradul de realizare a obiectivelor; 4. Stabilește obiective personale (indicori de performanță) și pentru Top-Management în strictă concordanță cu obiectivele firmei; 11. Responsabilități și Sarcini: ATRIBUȚII PRINCIPALE (și Sarcini aferente): 1. asigură necesarul de Marfă la Raft-aduce Marfă DIN depozit-Ordonează rafturile PE categorii de produse și PE tipuri de produse (Firma 1, Firma 2 etc.)-Expune mărfuri Într-o manieră estetică, atrăgătoare și ușor accesibile clienților-Urmărește rafturile și asigură încărcarea Lor cu Marfă în funcție de vânzare-Compară, sortează și verifică Marfa 2.

Adaptează etichetele și afișele în funcție de cerințele curente-Actualizează etichetele în funcție de prețul DIN ziua respectivă-Schimbă etichetele o dată la Două săptămâni la ACELE produse Care intră în promoție-Înlocuiește etichetele détérioration-Elimină etichetele pentru produsele care nu mai sunt la vânzare-Poziționează etichetele în affichage-UL raftului pentru fiecare Tip de produs în parte-Înlocuiește afișele DIN promoția Veche cu afișele DIN noua promoție 3. Asigură prețul produselor Care se cantaresc-Cântărește produsele ambalate-Lipește etichetele cu prețul corespunzător PE produsul Ambalat 4. Asigură Igiena rafturilor-Supraveghează rafturile pentru a interveni prompt în cazul unui incident-Înlătură produsele care sunt détériorer și pot afecta Igiena raionului-Ridică ambalajele produselor aranjate în Raft și le depozitează la gunoi-Anunță personalul de la curat în cazul unui incident 5. Verifică termenul de valabilitate al produselor-Controlează zilnic valabilitatea produselor-scoate de la vânzare ACELE produse care mai au o zi de valabilitate 6. Realizează comenzile pentru produsele ce urmează a fi expuse la Raft-Urmărește vânzările DIN ziua anterioară-face comenzi în funcție de vânzările DIN ziua anterioară-dĂ comandă în funcție de necesarul DIN ziua respectivă (ținând cont de faptul că în zilele de week-end comenzile sunt mai mari) 7. Oferă relații clienților-oferă Informații despre Marfa expusă-răspunde sollicitărilor clienților-oferă ajutor clienților-informează clienții de schimbările Care au RESPONSABILITĂȚILE Loc în privința produselor postului:-răspunde de zapewniania volumului de Marfă corespunzător, în rafturi-Răspunde de valabilitatea produselor expuse-Răspunde de raportarea pierderilor de orice fel (rebuturi, furturi)-Răspunde de condițiile de igienă a mărfii-Răspunde de informarea clienților-Răspunde de rezolvarea problemelor și de satisfacerea cerințelor clientului-răspunde de supravegherea raioanelor-informează superiorii cu privire la vânzările DIN raioane-identifică ACELE produse care nu se vänd și raportează asistentului Manager pentru măsuri adecvate-Respecă instrucțiunile verbale și scrise date de superiori 12.

Translate »